KURS OPIEKUNA W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM 16.02.2017

Chcesz zostać wykwalifikowanym opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym? Chcesz pracować z dziećmi do lat 3?

Droga jest bardziej prosta niż myślisz. Zapisz się na Kurs Opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym. Dla 10 najlepszych Stażystów gwarantujemy pracę. 

Start: od 29 kwietnia 2017 r.

Koszt:

  • 1 600 zł,
  • student/absolwent WSG: 1 440 zł.

Zniżki:

  • 40 % zniżki dla wszystkich Absolwentów Pedagogiki Przedszkolenej Wczesnoszkolnej,
  • 5 % zniżki dla wszystkich osób, które zapiszą się na kurs.

Kurs ma na celu wyposażenie słuchaczy w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu prawidłowości rozwoju i sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia, umożliwiających im realizację funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej. Podstawami uzyskanych kompetencji będą treści z zakresu: pedagogiki wczesnodziecięcej, psychologii dziecka, opieki pielęgnacyjnej, pierwszej pomocy, prowadzenia zajęć metodycznych zapewniających właściwy dla wieku dziecka rozwój psychomotoryczny, edukacji małego dziecka, diagnozowania zaburzeń rozwojowych.

Program szkolenia realizowany jest w formie wykładów oraz przede wszystkim ćwiczeń lub warsztatów, podczas których wykorzystywane będą różnorodne metody aktywizujące uczestników, m.in. praca w kręgu, dyskusja panelowa, praca w parach, praca w małych grupach, burza mózgów, miniwykład, drzewo decyzyjne, drama, metoda projektu, metaplan, metoda 635, itp.

Kurs ma na celu wyposażenie słuchaczy w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu prawidłowości rozwoju i sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia, umożliwiających im realizację funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej. Podstawami uzyskanych kompetencji będą treści z zakresu: pedagogiki wczesnodziecięcej, psychologii dziecka, opieki pielęgnacyjnej, pierwszej pomocy, prowadzenia zajęć metodycznych zapewniających właściwy dla wieku dziecka rozwój psychomotoryczny, edukacji małego dziecka, diagnozowania zaburzeń rozwojowych.

Program szkolenia realizowany jest w formie wykładów oraz przede wszystkim ćwiczeń lub warsztatów, podczas których wykorzystywane będą różnorodne metody aktywizujące uczestników, m.in. praca w kręgu, dyskusja panelowa, praca w parach, praca w małych grupach, burza mózgów, miniwykład, drzewo decyzyjne, drama, metoda projektu, metaplan, metoda 635, itp.

Kurs jest organizowany na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Program kursu jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna.

Zapraszamy do zapisów. Rekrutacja trwa do 14 kwietnia 2017 r.

http://wsg.isaps.pl/isaps2.0/kursy/rejestracja.html

Więcej na temat kursu znajdziesz - http://www.certyfikaty.wsg.byd.pl/id,256/kurs-dla-opiekuna-w-zlobku-lub-klubie-dzieciecym

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia