Współpraca/Projekty

W CENTRUM PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH najwyżej cenimy sobie zaufanie naszych Partnerów i Klientów. Działamy w wielu obszarach edukacyjnych, ponieważ traktujemy nasze zadania holistycznie i dążymy do jak najpełniejszej, kompleksowej współpracy.

Wygraliśmy wiele konkursów, otrzymaliśmy dziesiątki wyróżnień i podziękowań. Wszystkie są dla nas zobowiązaniem do dalszej, jeszcze lepszej pracy. Zaufało nam m.in. 40 urzędów gmin z całej Polski, - 100 dyrektorów szkół i ok. 11 tysięcy uczestników naszych kursów, szkoleń, warsztatów, beneficjentów projektów. Do tej pory współpracowaliśmy z:
- Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
- Ministerstwem Edukacji Narodowej
- Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej
- Ministerstwem Finansów
- Ośrodkiem Rozwoju Edukacji
- Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
- Narodowym Centrum Kultury
- Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim
- Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy
- Starostwem Powiatowe w Ełku
- Starostwem Powiatowym w Chojnicach
- Urzędem Miasta Bydgoszczy
- Szkołą Podoficerską Państwowej Straży Pożarnej
- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
- Fundacją Gaudeamus
- Wyższą Szkołą Biznesu w Pile
- Narodowym Bankiem Polskim
- Psychological Solutions Group
- Caritas Diecezji Bydgoskiej
- Centrum Edukacyjnym „Technik”
- Fundacją Nowe Pokolenie

21 milionów 73 972 to wartość projektów zrealizowanych przez Centrum do końca 2015 roku. Największy kosztował ponad 7 milionów, najmniejszy 11 tysięcy. Wszystkie były dla nas tak samo ważne. Dowodzą umiejętności pracy zespołowej, zaangażowania i wiedzy na temat możliwości finansowania cennych inicjatyw społecznych. Z naszych zajęć, współfinansowanych z funduszy unijnych, ministerialnych i samorządowych do tej pory skorzystało 8169 osób.

akademia zdrowia
Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia