Dobra opieka

Jesteśmy po to, aby pomagać. Dzieciom, młodzieży, nauczycielom i rodzicom. Wspólnie pokonujemy trudności emocjonalne, intelektualne i wychowawcze. Nasza PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA „Instytut Rozwoju Dziecka Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy oferuje wsparcie pedagogiczne, psychologiczne i logopedyczne. Kadra wspomaga rozwój dzieci i młodzieży, bada, opiniuje i orzeka. Zajmujemy się także profilaktyką i poradnictwem. Prowadzimy grupową oraz indywidualną terapię. Wspieramy dzieci i młodzieży w rozwijaniu ich uzdolnień i kompetencji społeczno-emocjonalnych. Realizujemy diagnozę predyspozycji zawodowych uczniów gimnazjum i szkół ponadpodstawowych. Posiadamy wpis do ewidencji placówek edukacyjnych prowadzonych przez Urząd Miasta Bydgoszczy. Nadzór merytoryczny nad Poradnią sprawuje Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty. Wyższa Szkoła Gospodarki wspiera rodziców. Dbamy o najwyższy poziom opieki i rozwoju dzieci, które korzystają z działającego na terenie Uczelni żłobka i przedszkola. Dzięki naszej aktywności i uzyskanemu dofinasowaniu, m.in. z Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, pomagamy w zorganizowaniu opieki nad najmłodszym i kontynuowaniu aktywności zawodowej, także pozostałym mieszkańcom Bydgoszczy. www.poradnia.byd.pl

Wyższa Szkoła Gospodarki była pierwsza uczelnią w Bydgoszczy, która dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego, utworzyła w 2012 r. PRZEDSZKOLE AKADEMICKIE i zaoferowała w pełni bezpłatną opiekę nad dziećmi. Przedszkolny projekt „Nasze dzieci pod dobrą opieką”, powstał m.in. po to, aby umożliwić osobom po urlopach macierzyńskich czy wychowawczych powrót do pracy bądź podjęcie studiów. Przedszkole nie jest już współfinansowane ze środków ministerialnych, ale działa znakomicie. Dzięki wykorzystaniu infrastruktury Uczelni, ścisłej współpracy ze środowiskiem akademickim oraz społecznym, grono naszych zadowolonych klientów - małych i dużych – stale rośnie. www.przedszkole.byd.pl

ŻŁOBEK AKADEMICKI
powstał, aby wspierać w roli rodziców, naszych Studentów i Pracowników. Aktualnie służy jednak wszystkim mieszkańcom Bydgoszczy i okolic potrzebującym pomocy w opiece nad maluchami. Żłobek w WSG jest wyjątkowy z wielu powodów. Położony w malowniczym zakolu Brdy, znakomicie wyposażony, korzysta nie tylko z technicznego zaplecza Uczelni, ale także z potencjału akademickiego Instytutu Nauk Społecznych. Nasi wykładowcy konsultują program zajęć, wspierając wychowawców w podążaniu za dzieckiem i jego potrzebami rozwojowymi. Doskonale rozumiemy, że czasami dzieci muszą skorzystać z naszej opieki po południu czy np. podczas weekendu. Jesteśmy gotowi pomóc w każdej sytuacji. Naszą kadrę stanowią psycholog, pedagog, logopeda i rehabilitant. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą klubu dziecięcego, opieką nocną oraz na „wyjątkowe okazje”. Nasze wychowawczynie chętnie pomogą także w zorganizowaniu np. przyjęcia urodzinowego czy innej uroczystości. Mamy piękny plac zabaw, znakomicie wyposażone sale i najnowocześniejsze zabawki edukacyjne w tym „magiczny dywan” wspierający motoryczny rozwój maluszków. Dzieci nigdy nam nie przeszkadzają i nigdy się z nami nie nudzą. www.zlobek.byd.pl
 

akademia zdrowia
Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia